مزایای لوله های پلاستیکی پلی اتیلن جهت مصارف لوله کشی

 لوله های پلاستیکی سبک وزن، مستحکم، مقاوم در برابر حمله های شیمیایی  هستند و در طولهای طویل موجود میباشند.
•    لوله های پلی اتیلن هزینه جابه جایی،حمل ونقل و نصب را کاهش میدهند.
•    دارای تعداد اتصالات کمتری میباشد بنابراین احتمال نشت را کاهش میدهد.
•    لوله های پلاستیکی مقاوم در برابر زنگ زدگی هستند.
•    این لوله ها دارای خاصیت ارتجاعی بسیار خوبی هستند.
•    انطباق پذیری لوله های پلاستیکی نسبت به حرکات زمین بسیار عالی میباشد.
•    سطح داخلی صاف این لوله ها اصطحکاک کمتری را پیشنهاد میکند.
•    بعلت اصطحکاک کمترلوله های پلاستیکی انرژی را در انتقال مایعات ذخیره میکنند.


منبع : https://www.rothengaran.com

TOP