ایمنی دستگاه جوش پلی اتیلن

1.    هنگام کار با دستگاه مراقب باشید تا دستان بین لوله‌ها گیر نکند (ترجیحاً از دستکش استفاده شود).
2.    از محکم شدن رنده در محل خود هنگام کار با آن مطمئن شوید.
3.    به‌علت حرارت زیاد اتو احتیاط نمایید تا دستتان به صفحه گرم اتو نخورد.
4.    قبل از استفاده از دستگاه روغن هیدرولیک آن را کنترل کنید.
5.    در صورت استفاده از ژنراتور کنترل شود توان خروجی مربوطه حداقل 5/3 KW باشد.
6.    در صورتیکه ماده مذاب پلی‌اتیلن به دست چسبیده به هیچ وجه اقدام به جدا کردن نکرده و بلافاصله زیر آب سرد گرفته شود.
7.    در هنگام گرم بودن اتو مراقبت نمایید تا کابل مربوطه به صفحه گرم‌شونده اصابت ننماید تا احتمالاً باعث زخمی شدن آن نشود.


منبع : https://www.rothengaran.com

TOP